Freitag, 23. Oktober 2009

Remus Azoiţei und Eduard Stan am 17. November im Wiener Konzerthaus/ Remus Azoiţei şi Eduard Stan pe 17 noiembrie în Wiener Konzerthaus

Das Rumänische Kulturinstitut veranstaltet in diesem Herbst eine internationale Konzerttour des Künstlerduos Remus Azoiţei (Geige) und Eduard Stan (Klavier), die die beiden in die wichtigsten Kulturmetropolen Europas und der USA führt. Die Musiker treten am 17. November im Schubert Saal des Wiener Konzerthauses auf. Im Fokus der Konzertreihe stehen George Enescus Kompositionen für Klavier und Geige, die dem Publikum neben berühmten Kammermusikstücken von Johannes Brahms nähergebracht werden.Die Musiker Remus Azoiţei und Eduard Stan haben als Weltpremiere ein Album mit allen George Enescus Kompositionen für Geige und Klavier eingespielt. Das zweitelige Album wurde 2007 und 2008 im deutschen Musikverlag Hänssler Classic veröffentlicht und erfreut sich größter Beachtung seitens der internationalen Musikkritiker.


Institutul Cultural Român organizează în această toamnă un turneu internaţional de muzică de cameră în interpretarea duo-ului Remus Azoiţei (vioară) şi Eduard Stan (pian) ce se va derula în importante centre culturale din Europa şi în Statele Unite ale Americii. Cei doi artişti vor concerta la Viena în data de 17 noiembrie (Wiener Konzerthaus, Schubert Saal). Turneul îşi propune să pună în valoare lucrările pentru vioară şi pian ale lui George Enescu prezentându-le publicului alături de importante piese camerale ale lui Johannes Brahms.
Muzicienii Remus Azoiţei şi Eduard Stan sunt autorii unui album cu integrala lucrărilor pentru vioară şi pian ale lui George Enescu, un proiect în premieră mondială. Albumul în două volume, editat de casa de discuri Hänssler Classic (Germania) în 2007 şi 2008, s-a bucurat de aprecierea criticii muzicale din întreaga lume.


Donnerstag, 22. Oktober 2009

Mittwoch, 21. Oktober 2009

hotROMania 2009


Sam Newsome:
The Romanian Cultural Institute has put together an excellent event that promotes not only Romanian jazz but also Romanian culture in general. Romania is a place we don’t usually think of as offering great jazz so I think it is great that you provide this kind of exposure to your jazz artists. The great thing about jazz is that it allows everyone to present a side of their culture and since Romanian culture isnt’t really commonplace yet, it deserves all the exposure it can get.

ICR Viena a pus pe picioare un eveniment excelent, care promovează nu doar jazz-ul românesc, ci cultura românească în general. România nu este o ţară asociată automat cu jazz-ul de calitate, de aceea este fenomenal că oferiţi artiştilor voştri o asemenea expunere. Jazz-ul este faimos pentru abilitatea sa de a oferi tuturor şansa să îşi prezinte propria cultură, iar cultura românească care e încă o mare necunoscută, merită toată expunerea pe care o primeşte.

Lucian Ban:
My collaboration with Sam Newsome has a rather strong Romanian component because we worked with some Romanian folk songs. The lines can’t be drawn this exact for other collaborations between Romanian and foreign artists. Everybody knows that jazz is an international kind of music.

Colaborarea mea cu Sam Newsome are o componentă românească mai pronunţată, pentru că am prelucrat cântece populare româneşti. În cazul altor colaborări între artişti români şi străini graniţele nu mai sunt atât de clare. Jazz-ul, e ştiut, este o muzică internaţională.


Freitag, 9. Oktober 2009

START im Rumänischen Kulturinstitut Wien: Filmschule für Jugendliche mit Migrationshintergrund / START la ICR Viena: Şcoală de creaţie cinematografică

Ab Freitag, 09.10.2009 ist das Rumänische Kulturinstitut Wien Gastgeber des Projektes START WIEN. »START« ist eines der größten und ambitioniertesten Projekte zur Förderung der Karrieren begabter Zuwandererkinder. Ziel des Programms ist es, möglichst vielen Schülern ausländischstämmiger Herkunft eine höhere Schulbildung mit Abschluss zu ermöglichen, die sie zur Aufnahme eines Studiums befähigt.
START ist eine 2002 gegründete Bildungsinitiative der gemeinnützigen Hertie-Stiftung Deutschland. Dank des Engagements der Crespo Foundation ist sie mit START WIEN seit 2007 auch in Österreich beheimatet. Die Crespo Foundation übernimmt hierbei nicht nur die Kosten für einzelne Stipendien in Wien, sondern finanziert die gesamte Umsetzung des Programms in der Hoffnung, weitere Förderer in Österreich zu gewinnen und das Projekt nachhaltig zu etablieren. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Österreich und die Wirtschaftskammer Wien sind die beiden wichtigen österreichischen Partner.
Gefördert werden Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sich durch ihre Persönlichkeit, gute schulische Leistungen und soziales Engagement hervorgetan haben.
START und START WIEN teilen den Leitgedanken, Zuwanderung als Chance für kulturelle Vielfalt und Dynamik innerhalb einer Gesellschaft zu begreifen.
Lehrer an der Filmschule sind Koschka Hetzer Molden, eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der österreichischen Kulturpresse, der freischaffende Kameramann Stephan Mussil und der freiberufliche Journalist Daniel Roman.

Mehr Informationen unter http://www.crespo-foundation.de/44.html


Începând cu vineri, 09.10.2009, ICR Viena este gazda proiectului START VIENA. »START« este unul dintre cele mai importante şi ambiţioase proiecte de sprijinire a egalităţii de şanse pentru tinerii proveniţi din familii de imigranţi. Scopul programului este accesul la educaţie superioară şi la manifestarea potenţialului creatic al tinerilor.
START este o iniţiativă educaţională a Fundaţiei Hertie din Germania pornită în 2002. În 2007, Fundaţia Crespo a “importat” proiectul şi în Austria, unde oferă burse de studiu şi co-finanţează substanţial toate etapele programului. Cei mai importanţi parteneri austrieci sunt Ministerul Federal al Educaţiei, Artei şi Culturii şi Camera de Comerţ din Viena. Programul se adresează tinerilor din familii de imigranţi care s-au remarcat prin personalitatea lor, rezultate şcolare excelente şi angajament social deosebit.
START şi START VIENA susţin ideea imigrării ca şansă pentru diversitatea culturală şi dinamica a societăţii.
Cursurile de film sunt susţinute de Koschka Hetzer Molden, una dintre cele mai importante personalităţi ale jurnalismului cultural austriac, directorul de imagine Stephan Musil şi Daniel Roman (editor, freelance).

Mai multe informaţii: http://www.crespo-foundation.de/44.html