Mittwoch, 21. Oktober 2009

hotROMania 2009


Sam Newsome:
The Romanian Cultural Institute has put together an excellent event that promotes not only Romanian jazz but also Romanian culture in general. Romania is a place we don’t usually think of as offering great jazz so I think it is great that you provide this kind of exposure to your jazz artists. The great thing about jazz is that it allows everyone to present a side of their culture and since Romanian culture isnt’t really commonplace yet, it deserves all the exposure it can get.

ICR Viena a pus pe picioare un eveniment excelent, care promovează nu doar jazz-ul românesc, ci cultura românească în general. România nu este o ţară asociată automat cu jazz-ul de calitate, de aceea este fenomenal că oferiţi artiştilor voştri o asemenea expunere. Jazz-ul este faimos pentru abilitatea sa de a oferi tuturor şansa să îşi prezinte propria cultură, iar cultura românească care e încă o mare necunoscută, merită toată expunerea pe care o primeşte.

Lucian Ban:
My collaboration with Sam Newsome has a rather strong Romanian component because we worked with some Romanian folk songs. The lines can’t be drawn this exact for other collaborations between Romanian and foreign artists. Everybody knows that jazz is an international kind of music.

Colaborarea mea cu Sam Newsome are o componentă românească mai pronunţată, pentru că am prelucrat cântece populare româneşti. În cazul altor colaborări între artişti români şi străini graniţele nu mai sunt atât de clare. Jazz-ul, e ştiut, este o muzică internaţională.